GDPR

Výňatek z příčůrky MPO pro malé a střední podniky:
„Z FIREMNÍHO ŽIVOTA: Pan S. pojal podezření, že je systematicky sledován kamerovým systémem společností U a dotázal se proto, zda společnost zpracovává jeho osobní údaje. V okamžiku vznesení dotazu o něm společnost žádná jeho osobní data nezpracovávala, to se nicméně změnilo v okamžiku, kdy pan S. položil svůj dotaz. Společnost U si pro vyhovění jeho žádosti musela ověřit jeho identitu i vizuální podobu a pro účely budoucí evidence zpracování a předejití eventuálním sporům o to, zda bylo právo řádně uplatněno, tak byla nucena osobní údaje pana S. zavést do své evidence. Pana S. pak informovala o tom, že doposud sice jeho osobní údaje nezpracovávala, avšak od nynějška již zahajuje zpracování údajů v nezbytném rozsahu nutných k dokumentaci naplnění práva pana S. na získání potvrzení o zpracování údajů.“

No, a dle jiných paragrafů si společnost nastuduje NOZ a celou judikaturu, aby usoudila, jak dlouho trvá její oprávněný zájem tyto údaje schovávat pro případ právních sporů.
Poté by je měla vymazat, ale vymazat je nemůže, protože by nebyla schopna doložit, jaké údaje to vlastně vymazala. Takže je pouze anonymizuje (nahradí kódem) a všechna data uloží do zálohy, kde si je pro účely dokázání výmazu dat musí uchovat na věky věků. A tak nám GDPR namísto omezení zpracovávání našich osobních údajů přikazuje už nikdy žádný údaj nesmazat, naopak všem kde se jen mihnem přikazuje naši identitu zachytit a na věky uchovat. Orwell by měl fakt radost!!!!